Liedtekst: Jij mens

In Liedtekst nemen we de tekst van een song op de hand. In deze aflevering: Jij mensDit lied van Louise Korthals raakt en verwart Nanda Ziere. 

Nanda: Het gaat over menselijke uitersten. Over het mooie, het ware en het schone. En over het rauwe, het bikkelharde en het verdorvene. ‘Niets menselijks is ons vreemd’, zegt het spreekwoord. Bij dat onmenselijke voel ik me allesbehalve senang; ik wil er niet verbonden mee zijn. En toch … in het lied staat zevenentwintig keer ‘jij’. En met jij bedoelt Louise ook mij. Dat raakt en verwart me. “Mens, als je voor God speelt, doe dan in godsnaam je best”, zingt Louise. Ik doe zeker mijn best. Dat probeer ik elke dag. Of dat in Gods naam is? Ik voel het zo: ik heb mijn leven gekregen. Dat besef doet een appel op me, het stelt me voor de vraag hoe ik met mijn leven en met het leven omga. Het gaat om het zijn van een antwoord. Bijvoorbeeld door, zoals in de liedtekst staat, de kunst te verstaan om leed te verzachten of door het lef te hebben om ambitieus lief te hebben. Jij mens, ik dus, ben daartoe ook in staat. Gelukkig!” 

Nanda Ziere is geestelijk verzorger en hoofd afdeling inhoud Apostolisch Genootschap 

Liedtekst.jpg

Alle ruimte voor verdieping en verbinding

events over zingeving en levenskunst


Ieder mens, in elke situatie, maakt een andere keuze. Je groeit, je ontwikkelt je, je laat los, je leert en ontdekt. De reis naar wie je werkelijk bent is er een vol waardevolle ontmoetingen met anderen. Want jezelf zijn … doe je samen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?