Algemene voorwaarden VANDAAG magazine

 

Als je je abonneert op VANDAAG magazine, vragen we je toestemming om het abonnementsgeld van € 12,50 (4 nummers) jaarlijks automatisch van je rekening af te schrijven.

Je abonnement wordt ieder jaar automatisch verlengd tot wederopzegging. Als je gedurende het jaar instapt, betaal je uiteraard dat eerste jaar minder, al naar gelang het aantal nummers dat je ontvangt (€ 3,13 per nummer).

Betalingsperiode: 

Bedrag automatische incasso: 

Jaar (4 nummers) 

€ 12,50 

Mocht je willen opzeggen dan vragen we je om ons daarover uiterlijk een maand voor de jaarlijkse afschrijving te informeren. Opzeggen kan telefonisch via (035) 548 87 77 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur) en schriftelijk via: vandaagmagazine@iederal.nl. 
 

 

iederal-vandaag-herfstnummer-2020.jpg

Alle ruimte voor verdieping en verbinding

events over zingeving en levenskunst


Ieder mens, in elke situatie, maakt een andere keuze. Je groeit, je ontwikkelt je, je laat los, je leert en ontdekt. De reis naar wie je werkelijk bent is er een vol waardevolle ontmoetingen met anderen. Want jezelf zijn … doe je samen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?